|     Contact     |    Zoeken     |

Waterpoort De PKN in Sneek heeft drie kerken: De Martinikerk, de Zuiderkerk en de Oosterkerk

Protestantse Gemeente Sneekpreken

Preek uit Sneek

 kerkblad PS

Kerkblad PS

 Zuiderkerk

Kerkelijk Bureau

 Fotoreportages

Fotoreportages

 Gastenboek


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente SneekActie Kerkbalans 2015

Deze week ligt actie Kerkbalans bij u in de brievenbus.
Daarvoor moesten eerst wel een kleine 3000 enveloppen gevuld worden om gesorteerd op looplijsten uitgedeeld te kunnen worden.
Twee ochtenden hebben 16 vrijwilligers zich ingespannen om deze klus te klaren.
Maandag 19 januari zijn 200 looplijsten uitgedeeld aan ongeveer 200 vrijwilligers.
Wij hopen dat de actie Kerkbalans een groot succes zal zijn.

Namens het College van kerkrentmeesters,
                Tjeerd van der Kooi

Meer info over kerkbalans 2015


PKN-gemeente Sneek op weg naar.....

Beleidsplan wordt beleidsvisie
Vorig jaar heeft het Moderamen aan een aantal mensen gevraagd een werkgroep te vormen om na te denken over een nieuw beleidsplan voor de kerk.
De werkgroep bestaat uit: Cees Vogelvanger, Tineke Ottens, Otto Visser, Jan Willem Nieboer en Frans-Theo Niemeijer.

De werkgroep kwam al gauw tot de conclusie dat enkel een beleidsplan voor de komende paar jaren niet genoeg was. We zouden veel fundamenteler moeten willen nadenken over de toekomst van de PKN kerk in Sneek. Geen korte termijn beleidsplan, maar een visie op de toekomst!

Lees verderUITNODIGING VOOR DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK

Vergroot uw netwerk en ontwikkel uw talenten.
Wordt u onze nieuwe ouderling in de Martiniwijk?

In deze huidige tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, de verzorgingsstaat snel versobert, vele mensen hun baan kwijt raken en het individualisme groeit, vinden wij het van groot belang aandacht te vestigen op saamhorigheid, warmte, liefde en voldoening.

In deze brief willen we u informeren wat we wellicht voor elkaar kunnen betekenen.
Lees verder....
Oproep oppasteam MartinikerkKom jij ons oppasteam versterken?
We zijn op zoek naar jonge vaders of moeders, actieve opa's of oma's, creatieve scholieren en wakkere studenten die vanaf januari mee willen draaien in het oppasteam van de Martinikerk.
We hebben een leuke, nieuw ingerichte, oppasruimte waar elke zondagochtend tijdens de kerkdienst oppas is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.
We passen altijd met z'n tweeën op en er wordt rekening gehouden met jouw wensen qua vrije zondagen. Gemiddeld word je één keer in de vijf weken ingeroosterd, maar ook dit is aan te passen aan wat jij wilt!
Aarzel niet, maar doe met ons mee!

Opgeven? Dit kan bij Hanna Laskewitz-van Overbeek,
email: hannavanoverbeek@home.nlBericht van Sietske Blok

Sietske Blok

Hallo iedereen!
Een hartelijk groet vanuit Utrecht waar ik me voorbereid op mijn uitzending naar Brazilië! Die voorbereiding betekent: Portugees leren (Oi! Tudo bem?), missiologische reflectie (wat betekent zending anno 2014?), introductie op contextueel bijbel lezen (want daar ga ik mee aan de slag in Brazilië), spreken met resource personen (mensen die al gewoond en gewerkt hebben in Brazilië), visum aanvragen, inentingen halen, veiligheidstraining, voorbereiding op de interculturele ontmoeting (oftewel: hoe ga je om met een cultuurshock) etc. Een bijzondere tijd! Een tijd in transitie - overgang. Een tussentijd. Het is boeiend om me hier mee bezig te houden en een groot voorrecht om deze tijd van voorbereiding te hebben. Eind januari vertrek ik dan daadwerkelijk naar Brazilië. Eerst zal ik een taalcursus volgen in Brasilia, waarna ik zal gaan wonen in Salvador (Noord-Brazilië, aan de kust).

Ik word uitgezonden door Kerk in Actie, en dat betekent eigenlijk uitgezonden worden door de Protestantse Kerk Nederland. En dat betekent weer: door alle gemeentes, want die maken samen de PKN! Ook door jullie!

Ik hoop daarom op een voortgang van het contact.
Ik hou een blog bij die u/je kunt vinden op kerkinactie.nl/blogblok.

Groet!
                Sietske
De uitzendfolder van Sietske Blok
Over onsOnze Protestantse Gemeente te Sneek (voorheen federatieve Samen op Weg-gemeente Sneek) bestaat sinds 2011 en is ontstaan uit een samengaan van de
Logo voormalig Gereformeerde Kerk Logo voormalig Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk Sneek en de

Hervormde Gemeente Sneek.In de Protestantse Gemeente Sneek zijn 7 pastors werkzaam.
De Gemeente beschikt over 3 kerkgebouwen.

Visie:
Als Protestantse Gemeente Sneek willen we een vitale gemeenschap zijn in het perspectief van het komende Koninkrijk van God. Wij weten ons daartoe geïnspireerd door de Bijbelse geschriften.

Meer informatie vindt u onder 'Bestuur en organisatie/pastoraat'Actueel

Jeugdwerk


Sirkelslag: "Een wereld te winnen"
Als je zin hebt in een supergezellige avond met spanning en sensatie, meld je dan aan door een mail te sturen naar clubwerk@pknsneek.nl. Je krijgt dan informatie terug over waar je moet zijn etc.
Iedereen van 12 t/m 16 jaar kan mee doen, ook als je normaal niet naar club, Ch@t of Tussenuur gaat, je bent van harte welkom en neem je vrienden en vriendinnen mee!" De jeugdraad heeft jullie al aangemeld bij JOP,
       Wia Marinus
Lees verder....


Droomkerk

"Mag ik me even voorstellen?"

Droomkerkdienst wordt Sterdienst:
8 februari a.s. in de Oosterkerk


Op 2 november vorig jaar werd een bijzondere dienst gehouden. We constateerden dat we samen als gemeente dromen van de toekomst en op weg zijn naar een droomkerk. Uit de enquête die toen gehouden werd kwam naar voren dat het goed zou zijn als er vaker wat andersoortige diensten samen met gemeenteleden zouden worden voorbereid. Voorlopig zijn dergelijke diensten gepland op 8 februari a.s. en 19 april.
We hebben deze speciale diensten 'Sterdiensten' genoemd.

Lees verder...