|     Contact     |    Zoeken     |

Waterpoort De PKN in Sneek heeft drie kerken: De Martinikerk, de Zuiderkerk en de Oosterkerk

Protestantse Gemeente Sneekpreken

Preek uit Sneek

 kerkblad PS

Kerkblad PS

 Zuiderkerk

Kerkelijk Bureau

 Gastenboek

Forum

 Fotoreportages

Fotoreportages


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Sneek


Visie 2020

Onder de naam "VISIE 2020" denkt de Protestantse Kerk van Sneek na over haar (nabije) toekomst.
De Visiewerkgroep heeft twee belangrijke voorzetten gedaan:
a) het streven naar een eigentijdse en effectieve organisatie en
b) het streven naar één multifunctioneel kerkelijk centrum.
Op donderdagavond 16 april as. willen we daar in een gemeenteavond een eerste richtinggevend besluit over nemen.
Tot die tijd willen we er in allerlei bijeenkomsten en werkgroepen met elkaar over van gedachten wisselen.

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Visie 2020':

Martinikerk: zondagmorgen 15 maart, na afloop van de morgendienst
Oosterkerk: zondagmorgen 22 maart, na afloop van de morgendienst
Zuiderkerk: dinsdagavond 21 april 20.00 uur.


Meedenken kan ook via het discussieforum (via de knop links op deze pagina).
Klik HIER om alle informatie en verslagen van deze bijeenkomsten te lezen.

De werkgroep 'Visie 2020'


Actie Kerkbalans 2015

Deze week ligt actie Kerkbalans bij u in de brievenbus.
Daarvoor moesten eerst wel een kleine 3000 enveloppen gevuld worden om gesorteerd op looplijsten uitgedeeld te kunnen worden.
Twee ochtenden hebben 16 vrijwilligers zich ingespannen om deze klus te klaren.
Maandag 19 januari zijn 200 looplijsten uitgedeeld aan ongeveer 200 vrijwilligers.
Wij hopen dat de actie Kerkbalans een groot succes zal zijn.

Namens het College van kerkrentmeesters,
                Tjeerd van der Kooi

Meer info over kerkbalans 2015


De gratis en vernieuwde 40dagentijd-app!

40-dagentijd app Ook dit jaar kunt u de 40dagentijd-app weer downloaden. Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.
De 40dagentijd-app kunt u hier downloaden.

Interactieve app
De 40dagentijd-app heeft een aantal nieuwe elementen. Zo is er de optie om een poll in te vullen waardoor je samen met andere gebruikers van de 40dagentijd-app ervaringen uit kan wisselen. In de poll komen vragen voorbij die te maken hebben met hoe jij de 40dagentijd beleeft. Door dit uit te wisselen met anderen, weet je dat je er niet alleen voor staat en kun je hier inspiratie uithalen.
De 40dagentijd is een periode waarin sober leven centraal staat. In deze periode sta je bewust stil bij het onrecht en de armoede in deze wereld. Om hier concreet invulling aan te geven biedt de app de mogelijkheid om te besparen op je dagelijkse uitgaven. In het bespaaroverzicht kun je precies zien hoeveel je hebt bespaard.UITNODIGING VOOR DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK

Vergroot uw netwerk en ontwikkel uw talenten.
Wordt u onze nieuwe ouderling in de Martiniwijk?

In deze huidige tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, de verzorgingsstaat snel versobert, vele mensen hun baan kwijt raken en het individualisme groeit, vinden wij het van groot belang aandacht te vestigen op saamhorigheid, warmte, liefde en voldoening.

In deze brief willen we u informeren wat we wellicht voor elkaar kunnen betekenen.
Lees verder....
Sietske Blok

Sietske Blok


Sietske Blok,
tot medio 2014 werkzaam in het jeugdpastoraat van onze gemeente, is begin 2015 namens de Protetantse Kerk in Nederland Kerk door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië om daar werkzaam te zijn als missionair predikant.
Ze houdt van haar leven en werken in Brazilië een blog bij die u/jij kunt vinden op kerkinactie.nl/blogblok.

Kik hier om direct haar laatste blog te lezen (zondag 1 maart)
De uitzendfolder van Sietske Blok
Over onsOnze Protestantse Gemeente te Sneek (voorheen federatieve Samen op Weg-gemeente Sneek) bestaat sinds 2011 en is ontstaan uit een samengaan van de
Logo voormalig Gereformeerde Kerk Logo voormalig Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk Sneek en de

Hervormde Gemeente Sneek.In de Protestantse Gemeente Sneek zijn 7 pastors werkzaam.
De Gemeente beschikt over 3 kerkgebouwen.

Visie:
Als Protestantse Gemeente Sneek willen we een vitale gemeenschap zijn in het perspectief van het komende Koninkrijk van God. Wij weten ons daartoe geïnspireerd door de Bijbelse geschriften.

Meer informatie vindt u onder 'Bestuur en organisatie/pastoraat'Actueel

De 40e Bazar Veiling Rommelmarkt

Data:

        Vrijdag 27 maart   (13.30 - 21.30 uur)
        Zaterdag 28 maart (08.30 - 15.30 uur)
        Plaats: Veemarkthal

Meer info...Evensong met Martini Jongenskoor

Klik op de afbeelding voor een vergroting...


Belevingsdienst 15 febr. - ZuiderkerkBelevingsdienst
Fotoreportage: Henk de Vries


Musical - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari....


Predikantenteam Compleet
Per september 2014 is ons predikantenteam compleet.

Lees verder ....