|     Contact     |    Zoeken     |

Waterpoort De PKN in Sneek heeft drie kerken: De Martinikerk, de Zuiderkerk en de Oosterkerk

Protestantse Gemeente Sneekpreken

Preek uit Sneek

 kerkblad PS

Kerkblad PS

 Zuiderkerk

Kerkelijk Bureau

 Fotoreportages

Fotoreportages

 Gastenboek


Welkom op de website van de Protestantse Gemeente SneekPinksteren 2014


Hemelvaart

Handelingen 2: 1-4
"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven."

"Pinksteren" - Glaspaneel nr. 8 Oosterkerk
Meer glaspanelenAfscheid

Beste mensen,
juli 2014
Aan mijn tijd in Sneek komt een eind.
Sietske Blok Per 1 september kom ik in dienst van Kerk in Actie om mij voor te bereiden op een tweejarige uitzending naar Brazilië in januari 2015. Een prachtige kans waar ik erg naar uit kijk. Er worden vier mensen uitgezonden, naar vier verschillende landen, allemaal binnen het project contextueel bijbel lezen. Deze methode is ontstaan binnen de bevrijdingstheologie en is in Brazilië verder ontwikkeld. Kerk in Actie wil ook graag met deze methode aan de slag in Nederland. Deze keer gaan wij er dus niet iets brengen, maar iets halen. Ik ga me proberen deze methode in Brazilië eigen te maken. Ik kom te werken bij CEBI (centrum voor Bijbelse studies), partnerorganisatie van Kerk in Actie.
In het kort gaat het erom allereerst je eigen context serieus in beeld te hebben om dáárna de bijbel te gaan lezen om te zien wat de bijbel je in je eigen leven te zeggen heeft.
Ik zie hierin zeker een link met Geestdrift, waarin we allereerst een thema helder willen zien te krijgen binnen ons eigen leven, om daarna de bijbel te openen.

Dit alles betekent wel dat ik afscheid moet gaan nemen. Afscheid van Geestdrift, afscheid van ch@t, afscheid van de jeugdraad, afscheid van 16plus, afscheid van Inspiration, afscheid van de vrijwilligers, afscheid van alle mensen die ik heb leren kennen. En dan gaat het opeens ook erg snel. Per 1 augustus heb ik mijn contract opgezegd. In de zomer vertoef ik nog zes weken op het Schotse eilandje Iona, voordat mijn nieuwe werkzaamheden beginnen.

Sneek was mijn allereerste échte werkplek, en dat is altijd bijzonder. De plek waar ik veel heb mogen leren en mijzelf heb mogen ontwikkelen. Hartelijk dank voor deze kans!
Dank voor het vertrouwen! Dank voor alle mooie contacten!
Ik hoop dat er een contact kan blijven bestaan, ik ben in ieder geval straks te volgen via een blog op kerkinactie.nl. Ik hoop van harte dat er een mooie opvolger gevonden kan worden en heb er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Hartelijke groet,
                SietskeOver onsOnze Protestantse Gemeente te Sneek (voorheen federatieve Samen op Weg-gemeente Sneek) bestaat sinds 2011 en is ontstaan uit een samengaan van de
Logo voormalig Gereformeerde Kerk Logo voormalig Hervormde Gemeente

Gereformeerde Kerk Sneek en de

Hervormde Gemeente Sneek.In de Protestantse Gemeente Sneek zijn 7 pastors werkzaam.
De Gemeente beschikt over 3 kerkgebouwen.

Visie:
Als Protestantse Gemeente Sneek willen we een vitale gemeenschap zijn in het perspectief van het komende Koninkrijk van God. Wij weten ons daartoe geïnspireerd door de Bijbelse geschriften.

Meer informatie vindt u onder 'Bestuur en organisatie/pastoraat'Actueel
Orgelconcerten sizoen 2014Arp Schnitger-orgel MartinikerkMaandags 20.00 uur
Grote- of Martinikerk Sneek

Meer info.....

Verslag van de Geestdrift-dienst
op Goede Vrijdag

Teksten en liederen
Naar Bangladesh met Kerk in ActieBen je tussen de 18 en 24 jaar?
Ga dan dit najaar mee op reis naar Bangladesh en bezoek een partnerorganisatie van Kerk in Actie.Meer info......