Contact
Zoeken

De PKN in Sneek heeft drie kerken: De Martinikerk, de Zuiderkerk en de Oosterkerk Home

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente SneekSietske Blok

Sietske Blok bij 'kerk in Actie'


Sietske Blok,
tot medio 2014 werkzaam in het jeugdpastoraat van onze gemeente, is begin 2015 namens de Protestantse Kerk in Nederland door 'Kerk in Actie' uitgezonden naar Brazilië om daar werkzaam te zijn als missionair predikant.
Ze houdt een blog bij van haar leven en werken in Brazilië.

Lees hier haar meest recente blog dd: 15 juni 2016
"Uitgezonden naar...Nederland!"

En/of bekijk hier een korte foto impressie van haar werk in Brazilië, getiteld: "Mijn werk in Brazilië" .Visie 2020

De STUURGROEP is gestart en doet verslag.....

Onder de naam 'VISIE 2020' denkt de Protestantse Kerk van Sneek na over haar (nabije) toekomst.

De werkgroep Visie 2020 heeft in het voorjaar van 2015 twee belangrijke voorzetten gedaan:
a) streven naar een eigentijdse en effectieve organisatie en
b) streven naar één multifunctioneel kerkelijk centrum.

In vervolg op het bovenstaande heeft de Kerkenraad een 'Stuurgroep Visie 2020' benoemd met de opdracht de bovengenoemde punten nader te onderzoeken en uit te werken.
Verslagen van De Stuurgroep Visie 2020 leest u HIER
o.a. Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden kerkgebouwen
.De ' Stuurgroep Visie 2020'
Activiteitengids 2015

De Activiteitengids 2015 - 2016

In de Activiteitengids staan alle geplande activiteiten en programma's voor het komend kerkelijk jaar vermeld van:
- Cie. Vorming & Toerusting
- Cie. Kerk & Israël
- Het Ouderenpastoraat
- de Wijkbijeenkomsten
- de Gespreksgroepen
- het Jeugdwerk
Het boekje is inmiddels op alle adressen van de leden van onze gemeente bezorgd.
De volledige inhoud van de gids kunt u ook altijd raadplegen op deze site, evenals actuele informatie en eventuele wijzigingen.
Klik op de afbeelding van het boekje


PredikantenteamPredikantenteam

Het predikantenteam per mei 2016

Lees verder ....

Actueel

Jeugd naar Malavi

Uitzwaaidienst

Zondag 24 juni was er de
Uitzwaaidienst in de Martinikerk. Fotoreportage: Henk de Vries

Meer info: JeugdpaginaOrgelconcerten in zomerseizoen 2016

orgelconcerten 2016

Orgelconcerten PROGRAMMA ......


notulen Uit de kerkenraad

Verslaggeving
In het kader van meer openheid en transparantie worden verslagen/notulen van kerkenraadsvergaderingen voortaan ook op deze site gepubliceerd.

Lees verder...