Stuurgroep 2020

Voortgang werkzaamheden Stuurgroep van drie naar één kerkgebouw

visie 2020In 'PS' van eind november 2016 heeft u wellicht gelezen dat de kerkenraad op 16 november 2016 de informatieavond van 8 november over onze kerkgebouwen heeft geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft de kerkenraad aan de stuurgroep in een brief aanvullende opdrachten gegeven. 

Deze brief alsmede eerdere berichten en verslagen van de 'Stuurgroep 2020" vindt u op deze website.

 Meer informatie  

 _____________________________________