gs 3kerken joomla

Zondag 13 juni, Uitzending kerkdienst Omrop Fryslân, 10.00 uur

vanuit de Martinikerk te Sneek

Voorganger: ds Geert Bruinsma / CGKV-SneekAanmeldform gesloten

Sinds 5 juni mogen weer maximaal 60 kerkgangers worden toegelaten tot een kerkdienst.
Aanmelding is verplicht. De aanmelding is gesloten.
Deze dienst wordt uitgezonden via Omrop Fryslân