gs 3kerken joomla

Advents- en Kersttableau in de Oosterkerk:

Wie de afgelopen dagen langs de hoofdingang van de Oosterkerk wandelde, heeft het kunnen zien. KesrttableauDe hal is veranderd in een bijzondere vitrine. Daarin stond in de adventsweken een prachtige beeldengroep die speciaal voor Advent gemaakt was door Anneke van der Werff en Ineke Faber.

Op Kerstavond is het tableau aangepast in een eeuwenoud tafereel van Licht en Verwondereing

’s Avonds en ’s ochtends vroeg in het donker is het extra speciaal, omdat dan de belichting, geregeld door Peter Verkerk, zo’n mysterieuze, verwachtingsvolle sfeer schept.

Lees hier het hele verhaal over deze prachtige tableaus