gs 3kerken joomla

Bericht van het moderamen inzake de kerkdiensten

Op basis van corona-berichtgeving door minister-president Mark Rutte op maandag 14 december jl. heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek besloten de te houden kerkdiensten tot en met 18 januari 2021 uitsluitend door te laten gaan als livestream kerkdiensten zonder dat er kerkgangers bij aanwezig zijn. Wij volgen daarmee het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.
De mogelijkheid om zich op te geven tot het bijwonen van kerkdiensten is daarmee tot en met 18 januari 2021 gesloten.
Het spijt ons u dit te moeten meedelen, maar ook wij hopen dat na 18 januari 2021 het weer volop mogelijk wordt u uit te nodigen voor het bijwonen van onze kerkdiensten.
Wij wensen u goede Kerstdagen toe.

Sneek, 18 december 2020

Namens het moderamen van de Protestantse Gemeente Sneek             
Elly Eelkema, voorzitter                  Henk Jan Greven, secretaris