gs 3kerken joomla

 Besluit toekomst kerkgebouwen

rapport kerkgebouwen 2017Het rapport inzake de toekomst van onze kerkgebouwen, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters in haar functie van stuurgroep, is op donderdag 12 oktober 2017 aangeboden aan de kerkenraad. In het rapport staat een advies voor een besluit.
Het advies is op deze avond door de kerkenraad met ruime meerderheid overgenomen in een voorgenomen besluit.
Op dinsdag 17 oktober 2017 is de gemeente over dat rapport geïmformeerd en gehoord

De kerkenraad heeft op donderdag 2 november 2017 met ruime meerderheid het besluit genomen om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit.

Onderstaand vindt u het betreffende besluit, alsmede de bijbehorende rapporten 

right Besluit kerkenraad inzake toekomst kerkgebouwen 

right Advies aan de kerkenraad, 
   uitgebracht door het College van Kerkrentmeesters
   op 12 oktober 2017

 right Bijlage 2:
    Rapport verbouw Martinikerk

_____________________________________