Advents- en Kersttableau in de Oosterkerk:

Beeldengroep Oosterkerk2

 

 

Wie de afgelopen dagen langs de hoofdingang van de Oosterkerk wandelde, heeft het kunnen zien. De hal is veranderd in een bijzondere vitrine. Daarin stond in de adventsweken een prachtige beeldengroep die speciaal voor Advent was gemaakt door Anneke van der Werff en Ineke Faber.

Op Kerstavond is het tableau omgetoverd tot een eeuwenoud tafereel van Licht en verwondering.

’s Avonds en ’s ochtends vroeg in het donker is het extra speciaal, omdat dan de belichting die Peter Verkerk geregeld heeft zo’n mysterieuze, verwachtingsvolle sfeer schept.

 

 

Beeldengroep Oosterkerk1

 

 Het adventstableau

 De beeldengroep in de Adventsweken was geïnspireerd door een schilderij van de Deense schilder Carl Larson:

‘De avond voor Kerst’.

Vier kinderen die vol verwachting voor een dichte deur staan. Eentje spiekt op zijn tenen door het sleutelgat.
Advent in een prachtig beeld samengevat. 

Wie bij de Oosterkerk ging kijken zag de deur terug en enkele van de kinderen.
Maar in hal van de Oosterkerk zijn ook dingen toegevoegd. Zo is daar ook een boomstronk te zien, waar een van de kinderen naar wijst. Uit die boomstronk groeit een klein, nieuw twijgje. Er is wat geloof nodig om dit teken te verstaan. Het twijgje komt terug in het gedicht van Huub Oosterhuis dat naast de voorstelling hangt:

Ziet naar de boom die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel,
dat twijgje heet Emmanuël!

__________________

 

Op Kerstavond is de Etalage van Hoop veranderd
in een eeuwenoud tafereel van Licht  en Verwondering

Kesrttableau
 
 
 
 
 
 
 
Kerst Oosterkerk
voor alle gemeenteleden, 
en alle wandelaars van Sneek
is er in het glazen voorportaal  van de Oosrerkerk
op Kerstavond iets nieuws te zien 
in de Etalage van Hoop.
Om geraakt en aangeraakt te worden.
Een eeuwenoud tafereel 
van Licht en Verwondering
dat ook vandaag blijft spreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________

 

Beeldengroep Oosterkerk3"Een etalage van Hoop"

Onder de kop een "etalage van hoop in het voorportaal van de Oosterkerk" is ook in het blad 'Groot Sneek' aandacht besteed aan dit prachtige tableau.

Lees hier het betreffende artikel.