'Fancy Fair'
Protestantse Gemeente Sneek

____________________________________________________________________________

fancyfair

 

Nieuws van de Fancy-Fair

De raad van de gemeente SWF heeft in december 2016 het besluit genomen de oude Veemarkt te laten opknappen, zodat deze nog voor 10 jaar gebruikt kan worden. Inmiddels is het aanvraagformulier gebruik Veemarkthal 2017 door ons ingeleverd.

In de herfstvakantie 2017 wordt de 34ste Fancy Fair gehouden op
vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober.

Het ophalen van goederen van huis is vanaf januari weer gestart en de Oerslach is weer elke maandagavond open tussen 19.00 en 20.00 voor inname.
Omdat de gemeente hoge stortingskosten vraagt, zijn wij genoodzaakt kritisch te zijn bij het meenemen en innemen van goederen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

__________________

Gezamenlijk koffiedrinken en van een buffet genieten in de kerkzaal van de Zuiderkerk.

Dinsdagmiddag 24 januari j.l. stonden al veel vrijwilligers/medewerkers van het Oud Papier en de Fancy-Fair in de hal van de Zuiderkerk  voor 16.00 uur te wachten om de kerkzaal binnen te gaan. Vanaf 16.15 stond de koffie/thee voor iedereen klaar.

Voorafgaand aan het buffet vertelde de voorzitter van de Oud-Papiergroep - Jans Groothuis - ons het e.e.a. over de opbrengst en de kilo's van het oud papier in 2016.
De papierprijs per kilo was goed in 2016 en leverde een bedrag op van 29.000 euro. De kroonluchters van de Martinikerk worden hiervan in 2017 voorzien van led-verlichting.
Door de voorzitter van de Fancy-Faircommissie werd aangegeven dat men in 2017 door gaat met het organiseren van de Fancy-Fair, omdat de gemeente SWF in 2017 het dak en de toiletvoorziening van de Veemarkthal gaat opknappen.

Inmiddels was het buffet gereed gemaakt en konden de 150 aanwezigen tafel voor tafel er langs gaan. Het buffet bestond uit een warm en koud gedeelte en daarna nog een toetje.
De avond werd afgesloten met het zingen van een lied en de voordracht van de Timmermanswerkplaats.

Met de hulp van vrijwilligers was de kerkzaal in korte tijd weer opgeruimd.
 
 Lobbie Peereboom, v.z. Fancy-Fair commissie

______________

Hiernaast in de rechterkolom vindt u een paar FOTO-REPORTAGES van de Fancy Fair-dagen in 2016 

______________________________________

  

Ds Fedde Welbedacht als 'Raddraaier"

Voorzitter Tom Metz als "Raddraaier"Ds. Evert Jan Hefting als "Raddraaier"

 

.....en hierboven drie korte video's van een paar 'Raddraaiers'.

 __________________________________________________________________

 

Organisatie en Bestuur van de Fancy Fair Commissie

Tijdens de herfstvakantie wordt ieder jaar in oktober een grote Fancy Fair georganiseerd.
De Fancy Fair commissie en vele vrijwilligers steken die week de handen flink uit de mouwen. Alle opgeslagen goederen in de opslagloods worden naar de verkoopruimte getransporteerd en daar uitgestald. De verkoopdagen worden in die week gehouden op vrijdag van 13.30 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

De commissie streeft naar een voltalligheid van 10 personen en heeft tijdens tenminste 15 vergaderingen reeds het nodige voorwerk verricht. Vooral in de maanden september en oktober wordt de vergaderfrequentie flink opgevoerd. Het hele jaar door zijn hal-vrijwilligers bezig met reinigen, repareren, sorteren en opslaan van goederen voor de komende Fancy Fair. Slechts enkele weken wordt een pauze ingelast: tijdens en één week na de Fancy Fair.

________________________

De Oerslach 

OerslachVoor de opslag van goederen hebben we de beschikking over een grote hal, genaamd de "Oerslach", gevestigd op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15, 8606 JX te Sneek, telefoon 0515 - 418230.
Deze hal is, uitgezonderd de vermelde sluitingsperiode (zie ook "PS"), elke maandagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur. Genoemde vrijwilligers staan paraat de ingebrachte bruikbare, dus goed verkoopbare (tweedehands) goederen in ontvangst te nemen. Meubels, kleren, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, antiek enzovoort worden hier tot de eerstkomende Fancy Fair ingezameld. Indien men niet over eigen vervoer beschikt, kunnen volumineuze goederen op maandagmorgen worden opgehaald. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de hieronder genoemde personen.

De opbrengsten van de jaarlijkse Fancy Fair worden in onderling overleg besteed aan onderhoud en restauraties van orgel en gebouwen enzovoort t.b.v. de "Martinikerk". Tevens doet de Fancy Fair commissie ieder jaar een aanbeveling voor een "Goed Doel". Via een verdeelsleutel worden dit "Goede Doel" en de Martinikerk met een deel van de netto opbrengst verblijd. De bruto verkopen schommelen de laatste jaren om en nabij plusminus € 41.000 met een uitschieter tijdens de 25e keer naar € 48.420. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de geweldige inzet van ongeveer 300 vrijwilligers.

Elk jaar in juli/augustus krijgt iedereen van dit vrijwilligerskorps via de commissieleden een uitnodiging om zich weer op te geven. Zij kunnen dan naar eigen voorkeur worden ingepland om volledig of eventueel parttime allerhande werkzaamheden te verrichten. Daarom deze formulieren graag ingevuld met naam, beschikbare tijden en voorkeur inleveren bij de commissieleden, kerkelijk bureau of kerken.

Giften als bijdrage voor de opbrengst van de Fancy Fair kunnen worden gestort op bankrekening 35.95.02.083 of postrekening 874130 t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding "Fancy Fair Martinikerk".

Goederen kunnen op afspraak worden opgehaald op maandagmorgen:

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Dhr. D. Talsma telefoon 411291  
Dhr. M. de Jong telefoon 419633 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPSLAGHAL: de "Oerslach" Wattstraat 15, industrieterrein Houkesloot, tel. 418230.

 

Fancy Fair Commissie:

Voorzitter: Lobbie Peereboom Liaukemastraat 6 tel: 413432 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jacob Rusticus Koningin Wilhelminastr 77 tel: 422442 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/notulist: Wiebe de Jong Scholeksterlaan 24, 8601 XW Sneek tel.421419 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden: Jannie en Michiel de Jong e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Anne Abma Tomme 7, 8603 BD    
  Trijntje Rusticus, Gepke Kaspersma, Jos Twijnstra,