'Fancy Fair'
Protestantse Gemeente Sneek

____________________________________________________________________________

fancyfair

 

Nieuws van de Fancy-Fair

In de herfstvakantie van 2017 werd de 34ste Fancy Fair gehouden op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017

De bruto opbrengst van de Fancy Fair in 2017 is € 35.133.

Deze opbrengst is ongeveer € 1250 hoger dan vorig jaar.
Het aantal betalende bezoekers was 2865.

De prijzen op de verlotingen zijn gevallen op de onderstaande lotnummers

 Oranje  1752  € 400,- 
 Groen  1029  € 300,-
 Oranje  1049   € 200,-
 Groen  1015   Staande lamp
 Groen   2619   Electrische gril
 Groen  1508   Weegschaal
 Oranje  1280   Electrische tandenborstel
 Oranje  1656   Partypan

 

Prijzen kunt u afhalen bij de fam. Rusticus, Kon. Wilhelminastraat 77,Tel. 06-10153068.

 De Fancy-Fair 2017 bepaalt elk jaar naast het hoofddoel: onderhoud/restauratie Martinikerk,  een 2-tal locale GOEDE DOELEN.
Dit jaar zijn dat de KINDERBOERDERIJ aan de Harste en de STICHTING DE HERBERG aan de Kloosterdwarsstraat.

 ______________

Hiernaast in de rechterkolom vindt u een paar FOTO-REPORTAGES van de Fancy Fair-dagen in 2017 

______________________________________

 

.....en hierboven een korte video's van een viertal 'Raddraaiers'.

 __________________________________________________________________

 

Organisatie en Bestuur van de Fancy Fair Commissie

Tijdens de herfstvakantie wordt ieder jaar in oktober een grote Fancy Fair georganiseerd.
De Fancy Fair commissie en vele vrijwilligers steken die week de handen flink uit de mouwen. Alle opgeslagen goederen in de opslagloods worden naar de verkoopruimte getransporteerd en daar uitgestald. De verkoopdagen worden in die week gehouden op vrijdag van 13.30 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

De commissie streeft naar een voltalligheid van 10 personen en heeft tijdens tenminste 15 vergaderingen reeds het nodige voorwerk verricht. Vooral in de maanden september en oktober wordt de vergaderfrequentie flink opgevoerd. Het hele jaar door zijn hal-vrijwilligers bezig met reinigen, repareren, sorteren en opslaan van goederen voor de komende Fancy Fair. Slechts enkele weken wordt een pauze ingelast: tijdens en één week na de Fancy Fair.

________________________

De Oerslach 

OerslachVoor de opslag van goederen hebben we de beschikking over een grote hal, genaamd de "Oerslach", gevestigd op het industrieterrein Houkesloot, Wattstraat 15, 8606 JX te Sneek, telefoon 0515 - 418230.
Deze hal is, uitgezonderd de vermelde sluitingsperiode (zie ook "PS"), elke maandagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur. Genoemde vrijwilligers staan paraat de ingebrachte bruikbare, dus goed verkoopbare (tweedehands) goederen in ontvangst te nemen. Meubels, kleren, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, antiek enzovoort worden hier tot de eerstkomende Fancy Fair ingezameld. Indien men niet over eigen vervoer beschikt, kunnen volumineuze goederen op maandagmorgen worden opgehaald. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de hieronder genoemde personen.

De opbrengsten van de jaarlijkse Fancy Fair worden in onderling overleg besteed aan onderhoud en restauraties van orgel en gebouwen enzovoort t.b.v. de "Martinikerk". Tevens doet de Fancy Fair commissie ieder jaar een aanbeveling voor een "Goed Doel". Via een verdeelsleutel worden dit "Goede Doel" en de Martinikerk met een deel van de netto opbrengst verblijd. De bruto verkopen schommelen de laatste jaren om en nabij plusminus € 41.000 met een uitschieter tijdens de 25e keer naar € 48.420. Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de geweldige inzet van ongeveer 300 vrijwilligers.

Elk jaar in juli/augustus krijgt iedereen van dit vrijwilligerskorps via de commissieleden een uitnodiging om zich weer op te geven. Zij kunnen dan naar eigen voorkeur worden ingepland om volledig of eventueel parttime allerhande werkzaamheden te verrichten. Daarom deze formulieren graag ingevuld met naam, beschikbare tijden en voorkeur inleveren bij de commissieleden, kerkelijk bureau of kerken.

Giften als bijdrage voor de opbrengst van de Fancy Fair kunnen worden gestort op bankrekening 35.95.02.083 of postrekening 874130 t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding "Fancy Fair Martinikerk".

Goederen kunnen op afspraak worden opgehaald op maandagmorgen:

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Dhr. D. Talsma telefoon 411291  
Dhr. M. de Jong telefoon 419633 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OPSLAGHAL: de "Oerslach" Wattstraat 15, industrieterrein Houkesloot, tel. 418230.

 

Fancy Fair Commissie:

Voorzitter: Lobbie Peereboom Liaukemastraat 6 tel: 413432 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Jacob Rusticus Koningin Wilhelminastr 77 tel: 422442 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/notulist: Wiebe de Jong Scholeksterlaan 24, 8601 XW Sneek tel.421419 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden: Jannie en Michiel de Jong e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Anne Abma Tomme 7, 8603 BD    
  Trijntje Rusticus, Gepke Kaspersma, Jos Twijnstra,