Stichting O.P.A.

____________________________________

OPA Logo Opa logo2 web
 
 

Terrein en materieel van OPA

 Doelstelling:

Onze stichting heeft tot doel (artikel 2) het verzamelen en verkopen van oud papier en karton om met de opbrengst daarvan goede doelen te steunen, bv kerkelijke, sociale en culturele instellingen in Sneek en omgeving, maar ook wereldwijd.  

 

Terrein en opstallen

Samen met de B.V.R. gebruiken we het terrein en de opstallen aan de Touwslagerstraat 22-24 op het industrieterrein
‘De Hemmen’, telefoon: 0515 -  411390

 

De historie van OPA

In 1974 begon een groepje mensen uit de Gereformeerde Kerk te Sneek met het inzamelen en verkopen van oud papier. Dit om de verbouw van de Zuiderkerk financieel te steunen.
Nadat dit project was afgesloten is men doorgegaan met het verzamelen van papier, zijn er steeds meer adressen bijgekomen, alsmede vrijwilligers, zodat er telkens weer andere projecten mede gefinancierd konden worden.

Met het uitbreiden van een en ander werd ook het aanpassen van de voorzieningen noodzakelijk.
Stond er vroeger één container op het Eiland, nu staan er vier naast het laad- en losperron op ons vernieuwde terrein aan De Hemmen.

'In de weer' voor Limor

Projecten/Steunaanvragen

Enkele voorbeelden uit de door ons gesteunde projecten: Philadelphia (het Fûgellân: bewegen is beleven), Thomashuis Harich (t.b.v. schommel), Trijntje Beimersstichting, Schuilplaats, muziekverenigingen Harmonie en Stedelijk, Voedselbank, Cystic Fibrosis, de Herberg, aanpassing Zuiderkerk, Hospice, Limor en veel andere.

Een aanvraag voor een gift kan schriftelijk ingediend worden onder vermelding van het project, ondersteund door een beschrijving van het project en de financiële onderbouwing. Het bestuur van O.P.A. beslist in haar vergadering over het al dan niet toekennen van een gift, en eventueel de hoogte ervan.

Eenvoudig lossen

Werkwijze

Wij halen papier en karton op bij particulieren en bedrijven. Het papier en karton van bedrijven halen we volgens een vast schema op. Hiervoor gebruiken we onze bussen met groene letters O.P.A., soms met aanhangwagen. Dit gebeurt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op elk van deze dagen staat een groepje van 2 of 3 mensen garant dat het papier en karton correct volgens schema wordt opgehaald. Dit wordt dan met vereende krachten in de grote containers van de OMRIN op ons terrein gestort.

In de wijk “de Zwette” wordt het papier en karton opgehaald door vrijwilligers van O.P.A. in samenwerking met OMRIN (containers met blauw deksel).
We komen eens per maand op het Eiland.

Het is het natuurlijk ook altijd mogelijk om het papier zelf te brengen naar ons terrein op het industrieterrein ‘De Hemmen’.
Het terrein is geopend van maandagmorgen 8 uur tot zaterdagmiddag 4 uur.
Het is nu heel gemakkelijk om papier te storten via het laad- en losperron.

Hebt u veel papier en/of karton en geen vervoer, dan kunt u dat melden via ons antwoordapparaat tel.: 0515-411390.

 

Medewerkers, brengers en vrijwilligers.

Een kijkje in de keukenDit werk voor OPA doen we met een flinke groep enthousiaste medewerkers.
Uiteraard is er daarbij ook tijd voor koffie (in de keuken van de loods), een goed gesprek en veel plezier.

Dankzij die enthousiaste en correcte medewerking van velen kunnen wij ook bogen op een goede relatie met veel cliënten.
Daardoor hebben wij elk jaar een goede opbrengst.

Willen wij de huidige gang van zaken op een goede manier kunnen voortzetten dan hebben we regelmatig uitbreiding van het aantal medewerkers nodig.
Mensen die zich één dag of dagdeel in de week beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom om onze teams te versterken. Neem dan contact op met onze voorzitter H. van der Kamp tel.: 420236 of met onze secretaris A. Sinnema; tel.: 421622.

 

Eenvoudig lossen

 

 

Ons correspondentie adres is:

Secretariaat O.P.A.
t.a.v. dhr. A. Sinnema
Commanderij 37
8604 AN SNEEK