gs 3kerken joomla

Preekrooster 2021

___________________________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden
2021-01-03 Martinikerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden Zie liturgie
2021-01-10 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht Zie liturgie
2021-01-17 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer Zie Liturgie
2021-01-24 Oosterkerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden
2021-01-24 Zuiderkerk 10.00 uur Geestdriftdienst
2021-01-31 Ysbrechtum 09.30 uur Mevr. Kraa Preek van de Leek
2021-01-31 Martinikerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht
2021-02-07 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer
2021-02-14 Oosterkerk 10.00 uur Mw. A. Dijkstra- v. d. Woude
2021-02-17 Martinikerk 19.30 uur ds J.W. Nieboer Aswoensdag
2021-02-21 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer 40 dagen 1
2021-02-28 Zuiderkerk 10.00 uur Geestdriftdienst 40 dagen 2
2021-03-07 Martinikerk 10.00 uur Da. L. Wijma / Scharnegoutum 40dagen 3
2021-03-14 Oosterkerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht 40 dagen 4 / i.s.m. Geestdriftdienst?
2021-03-21 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer 40 dagen 5
2021-03-28 Martinikerk 19.00 uur Taiz?dienst 40 dagen 6
2021-03-28 Oosterkerk 9.30 uur ds F.H. Welbedacht 40 dagen 6
2021-03-29 Oosterkerk 19.30 uur ds J.W. Nieboer maandag avondgebed
2021-03-30 Oosterkerk 19.30 uur Ds. Strubbe / Wommels dinsdag avondgebed
2021-03-31 Oosterkerk 19.30 uur ds F.H. Welbedacht woensdag avondgebed
2021-04-01 Martinikerk 19.30 uur ds J.W. Nieboer Witte Donderdag HA
2021-04-02 Zuiderkerk 19.30 uur Geestdriftdienst Goede Vrijdag
2021-04-02 Oosterkerk 21.00 uur ds F.H. Welbedacht Goede Vrijdag
2021-04-03 Martinikerk 23.00 uur ds F.H. Welbedacht Paaswake
2021-04-04 Martinikerk 9.30 uur ds J.W. Nieboer PASEN / i.s.m. Geestdriftdienst?
2021-04-11 Oosterkerk 9.30 uur ds F.H. Welbedacht
2021-04-18 Martinikerk 9.30 uur Vac
2021-04-25 Oosterkerk 9.30 uur ds J.W. Nieboer
2021-04-25 Zuiderkerk 9.30 uur Geestdriftdienst
2021-05-02 Martinikerk 9.30 uur ds F.H. Welbedacht

__________________________________________