gs 3kerken joomla

Kerkdiensten

in de komende 3 weken

________________________________________________

Datum Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden
2021-01-24 Oosterkerk 10.00 uur ds R. Veenboer / Leeuwarden
2021-01-24 Zuiderkerk 10.00 uur Geestdriftdienst
2021-01-31 Ysbrechtum 09.30 uur Mevr. Kraa Preek van de Leek
2021-01-31 Martinikerk 10.00 uur ds F.H. Welbedacht
2021-02-07 Martinikerk 10.00 uur ds J.W. Nieboer