gs 3kerken joomla

'Op weg naar Pasen 2021'

Liturgische bloemschikkingen in de veertigdagentijd

______________________________

Woensdag 17 februari  (aswoensdag)

Thema: 'De gevangenen bezoeken'

Tekst voor de viering.bloemstuk 20210217
Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn.
We zijn als een bloem in de wei. Het ene moment staan we te bloeien in het zonlicht, het volgende moment blaast de wind ons weg.
Gelukkig weet God dat allang. Hij stelt ons gerust. Zelfs de dood is bij Hem een nieuw begin.
Wij kunnen ons niet buiten Hem bewegen. Zolang God leeft, kan er geen einde bestaan.
In God is geen einde. Alleen een nieuw begin

 Schikking

Het lied 1005 spreekt over de levende stenen.
De zeven glazen en de zes of acht stenen vormen het open hart.
In de vaasjes staan buxus-takjes, van oudsher gebruikt op Aswoensdag.
De buxus is een directe verwijzing naar Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Iets om naar uit te kijken.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door ranken van de klimop. Klimop symbool voor trouw naar elkaar toe.

______________________________

Zondag 21 februari (1e zondag 40-dagentijd)

Thema: 'De zieken bezoeken'

Tekst voor de viering
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel.bloemstuk 20210221
Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite.
Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

Bij de schikking

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
In de glazen vergeet-mij-nietjes plaatjes, want de echte hebben we niet kunnen krijgen.
Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes en geneeskrachtige kruiden, geurig symbool voor goede zorg.

_____________________________