______________________

'Op weg naar Pasen 2021'

Liturgische bloemschikkingen in de veertigdagentijd

______________________________

Pasen

bloemstuk Pasen 2021

Tekst bij de viering
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Bij de schikking
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.
 
 

 Stille zaterdag 3 april

bloemstuk 20210403

 

 

Tekst bij de viering

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Bij de bloemschikking

De stekels zijn vervangen door klimopranken. (ontbreekt op de foto). Klimop staat voor trouw, onsterfelijkheid: is altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting

________________

 

 

 

Goede vrijdag 2 april 2021

Tekst bij de vieringbloemstuk 20210402

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hierbij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Bij de bloemschikking
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een-dood-stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen liggen zilverlingen (judaspenning) als verwijzing naar verraad. Een kruis van stekelige takken in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

 

______________

 

 

 

Witte donderdag 1 april 2021

bloemstuk 20210401 2

 Tekst bij de viering

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Bij de bloemschikking
Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De wijnglazen zijn gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart.

 

___________________

 

 Zondag 28 Maart (Palmzondag)

Thema: De doden begravenbloemstuk 20210328

Tekst bij de viering.

We zorgen voor de doden, omdat we zorgdragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Bij de bloemschikking

Respect hebben voor de overlevenden, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Klik op de afbeelding voor een vergroting      

______________________________

 

 

 Zondag 21 Maart (5e Zondag 40-dagentijd)

Thema: De hongerigen eten geven

Tekst bij de viering.bloemstuk 20210321

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Bij de bloemschikking
Brood om te leven. Brood om te delen. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. Bonen zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Klik op de afbeelding voor een vergroting    

 __________________

Zondag 14 Maart (4e Zondag 40-dagentijd)

Thema: 'De naakten kleden'

Tekst voor de vieringbloemstuk 20210314

Kleding biedt ons bescherming tegen  hitte, tegen kou en tegen blikken van andere mensen.
Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen.
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Bij de bloemschikking

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. De glazen zijn bekleed met stof. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen staan bloeiende bloesems. De berkentakken en de bloesems vallen naar elkaar toe wat een soort ‘luchtig geweven kleed’ uitbeeldt.

Klik op de afbeelding voor een vergroting  

_____________________

 

Zondag 7 Maart (3e Zondag 40-dagentijd)Bloemstuk 20210307

Thema: 'De vreemdeling onderdak bieden'

Tekst voor de viering

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Bij de schikking
Onderdak geven is ook het zorgen voor een veilig thuis. De vogelnestjes beelden de veilige warme thuis plaats uit, ze liggen bij de opening van het hart. In de vaasjes een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.
 

 Klik op de afbeelding voor een vergroting        

__________________

 

Zondag 28 februari (2e zondag 40-dagentijd)

Thema: 'De dorstigen laven'bloemstuk 20210228

Tekst voor de viering
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water.
Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen.
Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends.
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Bij de schikking

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels, (eventueel gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.)

 Klik op de afbeelding voor een vergroting 

__________________________

 

Zondag 21 februari (1e zondag 40-dagentijd)

Thema: 'De zieken bezoeken'

Tekst voor de viering
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel.bloemstuk 20210221
Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite.
Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

Bij de schikking

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
In de glazen vergeet-mij-nietjes plaatjes, want de echte hebben we niet kunnen krijgen.
Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes en geneeskrachtige kruiden, geurig symbool voor goede zorg.

 Klik op de afbeelding voor een vergroting 

 

Woensdag 17 februari  (aswoensdag)

Thema: 'De gevangenen bezoeken'

Tekst voor de viering.bloemstuk 20210217
Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn.
We zijn als een bloem in de wei. Het ene moment staan we te bloeien in het zonlicht, het volgende moment blaast de wind ons weg.
Gelukkig weet God dat allang. Hij stelt ons gerust. Zelfs de dood is bij Hem een nieuw begin.
Wij kunnen ons niet buiten Hem bewegen. Zolang God leeft, kan er geen einde bestaan.
In God is geen einde. Alleen een nieuw begin

 Schikking

Het lied 1005 spreekt over de levende stenen.
De zeven glazen en de zes of acht stenen vormen het open hart.
In de vaasjes staan buxus-takjes, van oudsher gebruikt op Aswoensdag.
De buxus is een directe verwijzing naar Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Iets om naar uit te kijken.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door ranken van de klimop. Klimop symbool voor trouw naar elkaar toe.

Klik op de afbeelding voor een vergroting     

 

______________________________